Wilma Knol
06 235 48 418
Notenhof 30
6641 JV Beuningen
home
/
aanbod

Aanpak

Vraag van Alice aan de Kat: "Kun je me misschien ook vertellen welke weg ik nu moet nemen?"
"Dat hangt er heel erg vanaf waar je naar toe wilt", antwoordt de Kat. "Dat maakt mij niet zo veel uit", zegt Alice. "Dan maakt het ook niet uit welke weg je neemt", zegt de Kat. 
"Als ik maar ergens kom", voegt Alice er ter verduidelijking aan toe. 
"O, je komt vast wel ergens", zegt de Kat "als je maar lang genoeg loopt". (L. Caroll, 1865)

Het is mijn overtuiging dat helder moet zijn waar een medewerker of een team staat en waar zij naar toe willen c.q. moeten. Als je niet weet waar je staat, wordt het lastig om een weg te kiezen die naar het doel leidt. 

Als je weet waar je staat maar je weet niet waar je naar toe wilt, maakt het niet uit welke weg je kiest je komt vanzelf ergens. 

Als een doel helder is en je weet waar je als individu en/of team staat, kun je een passende weg kiezen om het doel te realiseren!

1. Verkenning

Tijdens onze kennismaking verkennen we gezamenlijk de vraag en beoordeel ik of mijn expertise hierbij passend is. We stellen gezamenlijk vast of er een klik is voor verdere samenwerking.

2. Helderheid

Ik ga de vraag verder onderzoeken met betrokkenen. De vraag plaats ik altijd in een bredere context; die van de organisatie, de omgeving en de medewerkers. Van hieruit kijken we welke oplossingen er zijn. Het resultaat hiervan is een duidelijk geformuleerd doel met een heldere afbakening van de opdracht en een advies over de aanpak.

3. Uitvoering

Na akkoord op de aanpak voeren we deze uit. Hierbij wordt continu getoetst en waar nodig bijgestuurd als de resultaten daar aanleiding toe geven. Uitgangspunt hierbij is altijd om de eigen medewerkers zo ver te brengen dat zij zelfstandig zaken oppakken.

4. Borgen

In deze stap voeren uw medewerkers de zaken uit en is mijn rol tot minimale inzet teruggebracht. Uitgangspunt hier is zelfredzaamheid.

Nog niet gevonden wat je zocht?
Bekijk de veelgestelde vragen of bel 06 235 48 418.
ga terug omhoog
HRD advies \ coaching & training
Contact
Notenhof 30, 6641 JV Beuningen
‭(06) 23 54 84 18
mail@wilmaknol.nl
www.wilmaknol.nl
Sitemap
voorwaarden
Volg mij op social media
Realisatie
Website gerealiseerd door Sitereaise
Siteraise